CENÍK DODÁVKY ELEKTŘINY

Zastropované ceny za dodávku elektřiny účtované od 1.1.2023 dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

DISTRIBUČNÍ SAZBA C01d C02d C25d
Stálý měsíční plat [Kč/měsíc] 1 109,00 (131,89) 109,00 (131,89) 109,00 (131,89)
Vysoký tarif [VT] [Kč/MWh] 2 5 000,00 (6 050,00) 5 000,00 (6 050,00) 5 000,00 (6 050,00)
Nízký tarif [NT] [Kč/MWh] 3 - - 5 000,00 (6 050,00)
REGULOVANÁ ČÁST PLATBY CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY
Cena za odběr VT [Kč/MWh] 4 2 774,13 (3 356,70) 2 182,68 (2 641,04) 1 996,92 (2 416,27)
Cena za odběr NT [Kč/MWh] 5 - - 106,08 (128,36)
CENY ZA PŘÍKON PODLE JMENOVITÉ PROUDOVÉ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM
jistič do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 6 40,00 (48,40) 98,00 (118,58) 149,00 (180,29)
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 7 64,00 (77,44) 156,00 (188,76) 238,00 (287,98)
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 8 80,00 (96,80) 195,00 (235,95) 297,00 (359,37)
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 9 101,00 (122,21) 244,00 (295,24) 371,00 (448,91)
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 10 129,00 (156,09) 312,00 (377,52) 475,00 (574,75)
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 11 161,00 (194,81) 390,00 (471,90) 594,00 (718,74)
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 12 201,00 (241,21) 488,00 (590,48) 743,00 (899,03)
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 13 253,00 (306,13) 614,00 (742,94) 936,00 (1 132,56)
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 14 322,00 (389,62) 780,00 (943,80) 1 188,00 (1 437,48)
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 15 402,00 (486,42) 975,00 (1 179,75) 1 485,00 (1 796,85)
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 16 503,00 (608,63) 1 219,00 (1 474,99) 1 856,00 (2 245,76)
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 17 643,00 (778,03) 1 560,00 (1 887,60) 2 376,00 (2 874,96)
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 18 4,02 (4,86) 9,75 (11,80) 14,85 (17,97)
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 19 1,34 (1,62) 3,25 (3,93) 4,95 (5,99)
OSTATNÍ REGULOVANÉ SLUŹBY A DANĚ
Cena za systémové služby [Kč/MWh] 20 113,53 (137,37)
Cena za činnost operátora trhu OTE, a.s. (OTE) [Kč/OM/měsíc] 21 3,43 (4,15)
Cena za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) [dle jističe v Kč/A/měsíc] 22 0,00 (0,00)
[Kč/MWh] 23 495,00 (598,95)
Daň z eletřiny [Kč/MWh] 24 28,30 (34,24)
CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA ELEKTŘINY
Cena ve vysokém tarifu (ř. č. 2 + 4 + 21 + 25) [Kč/MWh] 25 7 915,96 (9 578,31) 7 324,51 (8 862,66) 7 138,75 (8 637,89)
Cena v nízkém tarifu (ř. č. 3 + 5 + 21 + 25) [Kč/MWh] 26 - - 5 247,91 (6 349,97)
Měsíční platby [Kč/MWh] 27 109,00 + 3,43 + plat dle příslušné hodnoty hlavního jističe z ř. 6 až 19
131.89 + 4.15 + jeden z ř. 6 až 19 dle hodnoty hlavního jističe
Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) 28 dle hodnoty jističe 0 Kč/A/měsíc, nejvýše však dle spotřeby 495 Kč/MWh
dle hodnoty jističe 0 Kč/A/měsíc, nejvýše však dle spotřeby 598,95 Kč/MWh
Regulované ceny v distribuční zóně PREdistribuce, a.s. pro rok 2026 se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 a č. 12/2022 a platným nařízením vlády.
Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetne DPH 21%, jsou zaokrouhleny a jsou pouze orientační

CENÍK DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU platný od 1.1.2022

Pevná cena za zúčtování Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Daň ze zemního plynu Kč/MWh
Charakter odběru Roční odběr v odběrnám míste v pásmu Pevná cena za distribuovaný plyn Pevná roční cena za kapacitu Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu Komoditní složka ceny Kapacitní složka ceny Stálý měsiční plat
MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Topím hodně Nad 63 do 630 2,04
(2,47)
130,10
(157,42)
121 334,70
(146 814,99)
x 2 490,00
(3 012,90)
99 936,06
(120 992,63)
x 30,60
(37,03)
Topím Nad 45 do 63 2,04
(2,47)
181,78
(219,95)
x 256,10
(309,88)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 25 do 45 2,04
(2,47)
192,52
232,95
x 222,44
(269,15)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 15 do 25 2,04
(2,47)
235,22
(284,62)
x 137,14
(165,94)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 7,56 do 15 2,04
(2,47)
253,44
(306,66)
x 116,57
(141,05)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Ohřívám vodu Nad 1,89 do 7,56 2,04
(2,47)
278,70
(337,23)
x 101,76
(123,13)
2 490,00
(3 012,90)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
Vařím Do 1,89 2,04
(2,47)
465,06
(562,72)
x 72,69
(87,95)
2 490,00
(3 012,90)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
(Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokruhleny.)

CENÍK DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU platný od 1.9.2022

Pevná cena za zúčtování Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Daň ze zemního plynu Kč/MWh
Charakter odběru Roční odběr v odběrnám míste v pásmu Pevná cena za distribuovaný plyn Pevná roční cena za kapacitu Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu Komoditní složka ceny Kapacitní složka ceny Stálý měsiční plat
MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Topím hodně Nad 63 do 630 2,04
(2,47)
130,10
(157,42)
121 334,70
(146 814,99)
x 3 500,00
(4 235,00)
99 936,06
(120 992,63)
x 30,60
(37,03)
Topím Nad 45 do 63 2,04
(2,47)
181,78
(219,95)
x 256,10
(309,88)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 25 do 45 2,04
(2,47)
192,52
232,95
x 222,44
(269,15)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 15 do 25 2,04
(2,47)
235,22
(284,62)
x 137,14
(165,94)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 7,56 do 15 2,04
(2,47)
253,44
(306,66)
x 116,57
(141,05)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Ohřívám vodu Nad 1,89 do 7,56 2,04
(2,47)
278,70
(337,23)
x 101,76
(123,13)
3 500,00
(4 235,00)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
Vařím Do 1,89 2,04
(2,47)
465,06
(562,72)
x 72,69
(87,95)
3 500,00
(4 235,00)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
(Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokruhleny.)