CENÍK DODÁVKY ELEKTŘINY

DISTRIBUČNÍ SAZBA C01d C02d C25d
Stálý měsíční plat [Kč/měsíc] 1 89,00 (107,69) 89,00 (107,69) 89,00 (107,69)
Vysoký tarif [VT] [Kč/MWh] 2 5 994,10 (7 252,86) 5 994,10 (7 252,86) 6 316,90 (7 643.45)
Nízký tarif [NT] [Kč/MWh] 3 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 5298,00 (6 410,58)
REGULOVANÁ ČÁST PLATBY CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY
Cena za odběr VT [Kč/MWh] 4 3 008,89 (3 640,76) 2 350,07 (2 843,58) 2 078,40 (2 514,86)
Cena za odběr NT [Kč/MWh] 5 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 135,91 (164,45)
CENY ZA PŘÍKON PODLE JMENOVITÉ PROUDOVÉ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM
jistič do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 6 31 (37,51) 72 (87,12) 135 (163,35)
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 7 49 (59,29) 115 (139,15) 216 (261,36)
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 8 61 (73,81) 143 (173,03) 271 (327,91)
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 9 77 (93,17) 179 (216,59) 338 (408,98)
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 10 98 (118,58) 229 (277,09) 433 (523,93)
SLOŽKA CENY NA PODPORU ELEKTŘINY Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE (POZE)
dle jističe [Kč/A/fáze/měsíc] 11 11,84 (14,33) 11,84 (14,33) 11,84 (14,33)
dle spotřeby [Kč/MWh] 12 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95)
CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY
Cena za systémové služby [Kč/MWh] 13 113,53 (137,37) 113,53 (137,37) 113,53 (137,37)
Cena za činnost operátora trhu OTE, a.s. (OTE) [Kč/OM/měsíc] 14 4,20 (5,08) 4,20 (5,08) 4,20 (5,08)
OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY DAŇ Z ELEKTŘINY
Sazba daně z elektřiny [Kč/MWh] 15 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24)
CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA ELEKTŘINY
Ve vysokém tarifu celkem (ř. č. 2 + 4 + 22 + 24) [Kč/MWh] 16 8 924,82 (10 799,03) 8 266,00 (10 001,86) 8 227,08 (9 954,77)
V nízkém tarifu celkem (ř. č. 3 + 5 + 22 + 24) [Kč/MWh] 17 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 5 255,74 (6 359,45)
Měsíční platby celkem [Kč/měsíc] 18 89,00 + 4,2 + jeden z ř. 6 až 10 dle hodnoty hlavního jističe
Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) [Kč/A/fáze/měsíc] 28 hodnota hlavního jističe (A) x počet fází x 11,84 Kč
[Kč/MWh] 29 maximální platba POZE je dána velikostí odběru elektřiny násobeného cenou 495,- Kč
Ceník zahrnuje ceny za dodávku elektřiny platné od 1.1.2022
Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny.
* Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.

CENÍK DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU

Pevná cena za zúčtování Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Daň ze zemního plynu Kč/MWh
Charakter odběru Roční odběr v odběrnám míste v pásmu Pevná cena za distribuovaný plyn Pevná roční cena za kapacitu Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu Komoditní složka ceny Kapacitní složka ceny Stálý měsiční plat
MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Topím hodně Nad 63 do 630 2,04
(2,47)
130,10
(157,42)
121 334,70
(146 814,99)
x 2 490,00
(3 012,90)
99 936,06
(120 992,63)
x 30,60
(37,03)
Topím Nad 45 do 63 2,04
(2,47)
181,78
(219,95)
x 256,10
(309,88)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 25 do 45 2,04
(2,47)
192,52
232,95
x 222,44
(269,15)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 15 do 25 2,04
(2,47)
235,22
(284,62)
x 137,14
(165,94)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 7,56 do 15 2,04
(2,47)
253,44
(306,66)
x 116,57
(141,05)
2 490,00
(3 012,90)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Ohřívám vodu Nad 1,89 do 7,56 2,04
(2,47)
278,70
(337,23)
x 101,76
(123,13)
2 490,00
(3 012,90)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
Vařím Do 1,89 2,04
(2,47)
465,06
(562,72)
x 72,69
(87,95)
2 490,00
(3 012,90)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
(Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokruhleny.)

CENÍK DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU platný od 1.9.2022

Pevná cena za zúčtování Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Daň ze zemního plynu Kč/MWh
Charakter odběru Roční odběr v odběrnám míste v pásmu Pevná cena za distribuovaný plyn Pevná roční cena za kapacitu Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu Komoditní složka ceny Kapacitní složka ceny Stálý měsiční plat
MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Topím hodně Nad 63 do 630 2,04
(2,47)
130,10
(157,42)
121 334,70
(146 814,99)
x 3 500,00
(4 235,00)
99 936,06
(120 992,63)
x 30,60
(37,03)
Topím Nad 45 do 63 2,04
(2,47)
181,78
(219,95)
x 256,10
(309,88)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 25 do 45 2,04
(2,47)
192,52
232,95
x 222,44
(269,15)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 15 do 25 2,04
(2,47)
235,22
(284,62)
x 137,14
(165,94)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Nad 7,56 do 15 2,04
(2,47)
253,44
(306,66)
x 116,57
(141,05)
3 500,00
(4 235,00)
x 120,00
(145,20)
30,60
(37,03)
Ohřívám vodu Nad 1,89 do 7,56 2,04
(2,47)
278,70
(337,23)
x 101,76
(123,13)
3 500,00
(4 235,00)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
Vařím Do 1,89 2,04
(2,47)
465,06
(562,72)
x 72,69
(87,95)
3 500,00
(4 235,00)
x 80,00
(96,80)
30,60
(37,03)
(Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokruhleny.)